част от вече монтираните стъклени системи за остъкление.