сгъваема система за остъкление

Сгъваемата система се състои от горна и долна носещи релси, по които се движат паната.

плъзгаща система за остъкление

Релсата на плъзгащата система е разделена на отделни канали, като всяко пано се движи в отделен канал.

висяща система за остъкление

Висящата система е подходяща за остъкления на хотели, заведения, магазини, офиси, зимни градини и др.